top of page
  • Writer's pictureדאני ששון

טובת הילד- האומנם?


האם בזמן הפרידה יש לנו את הפניות הפיזית והנפשית לעשות את הבחירות שהן ל״טובת הילד?״ בגישור מהווה המגשר את קולו של הילד "הנעדר". למה קולו של הילד הכרחי וחשוב כל-כך בתקופה זו במיוחד? מטבע הדברים בחדר הגישור, הילד הוא ה"דבק" לתפקוד ההורי לאחר הגירושין. "הורות לאחר גירושין" היא הורות אחרת אשר מתפקדת בתנאים שונים; ההורים מוגדרים כ-"גרושים" על כל המשתמע מכך, אך בפועל הם הורי הילד האחראים כאפוטרופסיים בסטטוס משפטי אחר. ההחלטות על גורלו של הילד הן כבדות משקל לטווח קצר וארוך מתוך מחשבה למזער את הפגיעה בגורלו של הילד, אשר עליו נכפה שינוי שלא בשיתופו ושלא מרצונו. איך אנחנו יכולים לעשות זאת בזמן כה מורכב עבורנו? קצת על המושג עצמו… המושג "טובת הילד" מרבים להשתמש ולא תמיד במשמעותו המילולית. המושג ״טובת הילד״ הוא חברתי ובא לידי ביטוי בנורמה הקובעת כי לחברה יש זכות להביע את דעתה על האופן בו יגדל הילד. החברה הרואה בילד ישות עצמאית שיש לה זכויות משל עצמה, וחובתה של החברה לדאוג להנחלת ערכים נכונים. גם האמנה הבינלאומית לזכויות הילד קובעת כי טובת הילד הינו שיקול ראשון במעלה והוא מחייב את המדינה כל אימת שהיא מקבלת החלטה שיש בה כדי להשפיע על כל הילדים או על ילד מסוים.


בחדר הגישור, מן הראוי לתת משקל רב ל"טובת הילד". במהלך הגישור לגירושין, ההחלטות חשובת אמורות להתקבל במשותף על ידי ההורים. מה שלצערנו קורה הרבה הוא שהילד הופך להיות האמצעי לעימות או אפילו ל״נקמה״.

החלטות נדרשות במגוון רחב של נושאים כגון: בריאותו הפיזית והרגשית של הילד, מערכת החינוך המתאימה לו , חוגים ,צופים, טיולים , נושאי דת . גם המרחק בין בתי ההורים, הורות משותפת, תקשורת בין ההורים, כבוד הערכה ועוד מגוון נושאים. לעתים יש לשאול ל"לרצון הילד" במידה והוא בגיל שיכול להביע רצונו (בדרך כלל מעל גיל תשע), ולתת משקל בהתאם להכרות ההורים את ילדם ומספר מרכיבים נוספים. לפעמים הגישור נערך בתנאים של "עצימות גבוהה", כלומר, תקופה מורכבת מבחינה רגשית ופסיכולוגית, ולהורים אין לעיתים פניות רגשית להביט קדימה או את המשאבים נפשיים הנחוצים.

האחריות שלי כמגשרת הוא לפתוח בפניכם את האפשרויות המיטיבות ביותר, ולתת לכם את הזמן והמרווח להבין לחשוב ולהגיע להחלטות הבריאות ביותר למענכם ולמען הילד בנסיבות הקיימות. אשמח ללוות אתכם בתהליך, בעלת רקע וניסיון עשיר באימון הורים (אדלר) בזוגיות ובמשפחה בנוסף ללימודי הגישור והמשפט.

מזמינה אתכם לתהליך מכבד בקצב שלכם , ובעלות סבירה. דאני ששון 054-4604970.


11 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page